Ads Top

Onder water in visueel kunstwerk ‘Waterlicht’

Het noordelijke deel van het Bossche Broek in ’s-Hertogenbosch vormt donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 december het toneel van ‘Waterlicht’, een kunstwerk van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde.

Waterlicht is een virtuele vloedgolf van LED-licht die de kracht van het water en kwetsbaarheid van het leven toont. Het project heeft al verschillende plaatsen in binnen- en buitenland aangedaan om meer waterbewustzijn te creëren. Dat gebeurt door de suggestie te wekken dat het wandelende publiek zich onder het wateroppervlak bevindt. Het tijdelijk driedaagse kunstwerk is een publiekscadeau van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Waterlicht is op 8, 9 en 10 december (19.00-22.00 uur) gratis te bewonderen in het noordelijk deel van het Bossche Broek. Deze locatie is uitgekozen omdat het Bossche Broek een belangrijke rol speelt in de hoogwaterbescherming van Den Bosch en de A2. Het gebied kan gecontroleerd onder water gezet worden als zich in de toekomst opnieuw een extreem hoge waterstanden in Dommel, Aa of Maas voordoen. Het Bossche Broek is onderdeel van het Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (Howabo) dat dit jaar is afgerond. Naast het Bossche Broek zijn de Vughtse Gement en de omgeving van het Engelermeer ingericht als waterbergingsgebied. Ook krijgt de natuur een impuls zodat planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen. Het Bossche Broek beschermt als onderdeel van de Zuiderwaterlinie de Bosschenaar al eeuwen tegen allerlei gevaren en zal dat ook de komende eeuwen blijven doen. Zo verbindt deze plek waterveiligheid, natuur en cultuurhistorie.

Watergraaf Peter Glas namens de betrokken partijen: “We begrijpen dat mensen bezorgd zijn voor de gevolgen van ‘Waterlicht’ voor de natuur. Maar wij zijn zelf natuurlijk ook zuinig op de natuur. Echter zijn we van mening dat het verantwoord is. Ons plan is getoetst door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Ook zij concluderen dat Waterlicht geen schade toebrengt aan de natuur. Om helemaal zeker te zijn nemen we ook extra maatregelen om mogelijke overlast voor bijvoorbeeld vleermuizen te voor komen.”

Bezoekers lopen vanaf de hoek Pettelaarsweg/Zuidwal via bestaande paden langs het water het Bossche Broek in. Daar wordt het ‘water’ met horizontale LED-stralen en vochtmachines richting de Zuidwal zichtbaar. Via een ponton bij vesting Bastionder keert het publiek terug op de Zuidwal. Die locatie maakt deel uit van de Zuiderwaterlinie, de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland die van west naar oost door heel Brabant loopt. De Waterlichtwandeling is een eenrichtingsroute.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.