Ads Top

Beter licht heeft positief effect op concentratie

Kan variatie in sterkte en kleur van licht een positieve bijdrage leveren aan concentratie, het gedrag, het welbevinden en de motivatie van kinderen op de basisschool? Philips onderzocht in samenwerking met de Universiteit Twente hoe verlichting op de basisschool kan bijdragen aan het leerproces van kinderen. Om dit te onderzoeken zijn twee studies uitgevoerd: een veldexperiment en een experimentele laboratoriumstudie. De eindresultaten van beide studies werden vandaag door het onderzoeksteam gepresenteerd tijdens de opening van het nieuwe klaslokaal met het lichtsysteem SchoolVision op Basisschool Mobiel in Amsterdam-Zuidoost: Licht maakt een positief verschil ten aanzien van concentratie, motivatie, waardering van de leeromgeving en coöperatief leren.
De eerste studie, een veldexperiment, vond plaats in Wintelre, nabij Eindhoven, waar op basisschool de Disselboom het lichtsysteem SchoolVision werd geïnstalleerd in groepen 6 en 8 in november 2009. Een tweede basisschool in de buurt (de Rank in Veldhoven) diende als referentieschool, hier werd geen SchoolVision geïnstalleerd. Gedurende driekwart jaar (vanaf december 2009 tot september 2010) hebben de leerlingen concentratietoetsen gemaakt, en hebben zij vragenlijsten ingevuld. In totaal namen 98 leerlingen, verdeeld over de twee scholen en vier groepen deel aan het onderzoek. Een tweede studie, een experimentele laboratoriumstudie, vond plaats op de Universiteit Twente. Hier was SchoolVision geïnstalleerd in een nagebootst klaslokaal. Ruim honderd schoolkinderen (n = 114) afkomstig van 8 scholen uit de omgeving van Enschede werden uitgenodigd op de Universiteit om mee te doen aan het onderzoek. Ook deze leerlingen hebben concentratietoetsen gemaakt, en vragenlijsten ingevuld. Op deze manier was het mogelijk om in een gecontroleerde setting (zonder ramen en andere 'bijzondere gebeurtenissen') na te gaan wat de effecten zijn van de losse individuele lichtscènes.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.